O nas

Fundacja Interaktywne Centrum Poznawcze Collect (w skrócie Fundacja Collect), zajmuje się szeroko rozumianą digitalizacją, archiwizacją oraz inwentaryzacją zasobów dziedzictwa kulturowego, wykorzystując nowoczesne formy ich pozyskiwania. Przygotowujemy w oparciu o zebrane dane innowacyjne narzędzia edukacyjne.

Nasza Historia

Fundacja Collect działa od lipca 2019 roku. Od tego czasu udało nam się stworzyć zespół złożony z profesjonalistów w swoich dziedzinach m.in historyków sztuki, animatorów, programistów, grafików oraz eduaktorów. Nawiązaliśmy współpracę z m.in Muzeum Naroodwym we Wroclawiu, Muzeum Uniwersytetu Wrocławskiego, Muzeum Farmacji oraz Politechniki Wrocławskiej. Dodatkowo jesteśmy wspierani przez Politechnikę Wrocławską, Centrum TEchnologii Audiowizualnych oraz Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, który swoim patronatem objął projekt “Wirtualne Muzea Wrocławia”

+ 0
Zeskanowanych obiektów
+ 0
Przeprowadzonych warsztatów
+ 0
Uczestników warsztatów
+ 0
Ścieżek edukacyjnych

W co wierzymy

Wierzymy, że nasza aktywność przyczyni się do budowania demokratycznych postaw oraz zaangażowania społeczeństwa w życie publiczne poprzez edukację kulturalną. Uważamy, żę dzięki opracowywanym materiałom edukacyjnym stwarzamy realne możliwości poznania i uczestniczenia w kulturze, tym samym przyczyniając się do pobudzenia oraz kształtowania się społeczeństwa obywatelskiego.

Nasza Misja

Misją Fundacji jest upowszechnianie dostępu do kultury. Prowadzimy w tym celu wielowymiarowe działania m.in szkolenia z wykorzystania nowoczesnych technologii w procesie nauczania, program związany z digitalizacją i opracowaniem dóbr polskiej kultury, interaktywne warsztaty oparte na zdigitalizowanych zasobach.