Nasze działania

Misją fundacji jest digitalizacja artefaktów kultury (malarstwo, rzeźba, rękopisy etc.) i pomoc przy opracowaniu ich pod kątem naukowym (np. monografie), edukacyjnym (np. wirtualne wystawy) oraz promocyjnym (m. in. promocja kultury polskiej za granicami kraju) poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii (np. AR, VR, grywalne aplikacje mobilne, etc.).

Digitalizacja - tworzymy wiernie odwzorowane, wirtualne kopie eksponatów muzealnych.

Digitalizacja to proces archiwizacji polegający na przygotowaniu cyfrowych kopii zasobów świata rzeczywistego. Digitalizacja otwiera zupełnie nowe możliwości rozpowszechniania eksponatów muzealnych. Po zdigitalizowaniu eksponaty 3D mogą stać się bogatym źródłem wspierającym edukację i turystykę. Dzięki internetowi mogą być dostępne na całym świecie.

Dzięki digitalizacji możliwe jest zachowanie dóbr kultury w postaci cyfrowej dla przyszłych pokoleń i wykorzystanie ich jako narzędzi, np. dla naukowców, pedagogów czy badaczy. W dobie pandemii pomagamy wejści instytucjom kultury do sieci, pomagamy użytkownikom w bezpieczny sposób odwiedzić wirtualnie muzea bez wychodzenia z domu i zapoznać się z ich kolekcjami.

Warsztaty - przygotowujemy ogólnodostępne warsztaty online dla edukatorów

W oparciu o zdigitalizowane eksponaty dziedzictwa kulturowego opracowujemy warsztaty, scenariusze lekcji, interaktywne prezentacje online oraz gry miejskie, które nauczyciele i edukatorzy mogą bezpłatnie pobrać z naszej strony i wykorzystać podczas lekcji.

W ramach własnych działań prowadzimy program warsztatów online dla uczniów w instytucjach partnerskich, na których uczestnicy zajęć poznają sekrety muzealnych eksponatów, tropią ślady ukrytej w nich historii, rozwiązują zagadki i pogłębiają wiedzę z zakresu takich dziedzin nauki jak fizyka, biologia, geografia, chemia czy matematyka.

Prowadzimy warsztaty oraz szkolimy pracowników muzeów, placówek edukacyjnych prezentując potencjał oraz możliwości związane z uwzględnieniem nowoczesnych technologii w opracowywaniu nowych ekspozycji, wystaw.

Skanowanie 3D - pomagamy w przygotowaniu trójwymiarowej dokumentacji technicznej.

Pomagamy instytucjom zajmującym się ochroną zabytków w przygotowaniu, opracowaniu trójwymiarowej dokumentacji technicznej. Wykonane pomiary stanowią łatwą do archiwizacji oraz udostępniania bazę danych o wyglądzie i stanie zachowania budynku.

Skanowanie laserowe 3D zabytków ma wiele przydatnych zastosowań. Tworzenie obiektywnej, dokładnej i do tego, nie jak dotąd dwuwymiarowej, ale trójwymiarowej dokumentacji jest bezcenne dla prowadzenia badań naukowych. Dzięki technologii skanowania laserowego można nie tylko badać wybraną fazę historii budynku, ale także z łatwością śledzić kolejne etapy zmian dokonujących się w przeszłości.

App / web - tworzymy nowoczesne narzędzia dydaktyczne pobudzające wyobraźnie

We współpracy z naszymi partnerami opracowujemy nowoczesne narzędzia dydaktyczne wspierające proces nauczania m.in. poprzez aplikacje AR/VR, aplikacje webowe. W naszej pracy skupiamy się na na przygotowaniu oraz opracowaniu zdigitalizowanych obiektów muzealnych realizując koncepcję edukacji i rozrywki, gdzie ważną rolę odgrywają emocje i podekscytowanie.

Rozwiązania interaktywne to już nie tylko domena branży gier. Są cennymi narzędziami komunikacyjnymi i edukacyjnymi, które pomagają rozwiązywać realne problemy. Według badań dodanie elementów gier w procesie edukacji dwukrotnie zwiększa zaangażowanie uczniów.

Dzięki zebranym doświadczeniom opracowujemy zoptymalizowane, uwzględniające potrzeby partnerów rozwiązania. Pomagamy w opracowaniu założeń do innowacyjnych projektów wykorzystujących nowoczesne technologie takie jak: aplikacje VR/AR, interaktywne warsztaty online, interaktywne ścieżki edukacyjne bazujące na minigrach, aplikacje webowe, systemy motion tracking.

Aktualności