Home Projekty Abakanowicz 3D

Abakanowicz 3D

przez Maciej Mosur
0 komentarz

W kwietniu 2021 otrzymaliśmy drugi rok z rzędu dofinansowanie na realizację projektu związanego z digitalizacją i udostępnianiem zasobów dziedzictwa kulturowego. Projekt „Abakanowicz 3D” zakłada zeskanowanie prac rzeźbiarki znajdujących się w zbiorach muzeum Narodowego we Wrocławiu  oraz opracowanie i udostępnienie na ich podstawie materiałów edukacyjnych m.in. strona internetowa, aplikacja AR, interaktywne ścieżki edukacyjne oraz warsztaty. Projekt będzie służył niwelowaniu barier w dostępie do kultury osób niepełnosprawnych w szczególności niepełnosprawnych ruchowo oraz niewidomych oraz będzie umożliwiał na poznanie twórczości Magdaleny Abakanowicz w nowoczesnej, interaktywnej formie.

You may also like