Tworzymy atrakcyjne narzędzia edukacyjne z wykorzystaniem angażującej zmysły technologii 3D

Poznaj nas

Fundacja Interaktywne Centrum Poznawcze Collect (w skrócie Fundacja Collect), zajmuje się szeroko rozumianą digitalizacją, archiwizacją oraz inwentaryzacją zasobów dziedzictwa kulturowego, wykorzystując nowoczesne formy ich pozyskiwania. Przygotowujemy w oparciu o zebrane dane innowacyjne narzędzia edukacyjne.

Obszary naszej działalności

Fundacja Interaktywne Centrum Poznawcze Collect działa od lipca 2019 roku. Głównymi obszarami działania Fundacji Collect jest prowadzenie działań w obszarze edukacji, kultury i sztuki oraz ekologii i ochrony środowiska.

Skanowanie 3D

pomagamy w przygotowaniu trójwymiarowej dokumentacji technicznej.
Pomagamy instytucjom zajmującym się ochroną zabytków w przygotowaniu, opracowaniu trójwymiarowej dokumentacji technicznej. Wykonane pomiary stanowią łatwą do archiwizacji oraz udostępniania bazę danych o wyglądzie i stanie zachowania budynku.

Digitalizacja

tworzymy wiernie odwzorowane, wirtualne kopie eksponatów muzealnych.
Digitalizacja polega na przygotowaniu cyfrowych kopii zasobów świata rzeczywistego. Otwiera zupełnie nowe możliwości rozpowszechniania eksponatów muzealnych. Po zdigitalizowaniu eksponaty 3D mogą stać się bogatym źródłem wiedzy.

Warsztaty

prowadzimy ogólnodostępne warsztaty online dla uczniów i edukatorów.
Realizujemy program warsztatów online dla uczniów, na których uczestnicy poznają sekrety muzealnych eksponatów i pogłębiają wiedzę z zakresu takich dziedzin nauki jak fizyka, biologia, chemia.. Ponadto prowadzimy warsztaty dla nauczycieli i edukatorów na których poszerzają swoją wiedzę z wykorzystania nowoczesnych narzędzi w procesie nauczania.

App / web

tworzymy nowoczesne narzędzia dydaktyczne pobudzające wyobraźnie
Dzięki zebranym doświadczeniom opracowujemy zoptymalizowane, uwzględniające potrzeby partnerów rozwiązania. Pomagamy w opracowaniu założeń do innowacyjnych projektów wykorzystujących nowoczesne technologie takie jak: aplikacje VR/AR, interaktywne warsztaty online, interaktywne ścieżki edukacyjne, aplikacje webowe,

Nasze cele

Wierzymy, że nasze działania przyczynią się do budowania demokratycznych postaw opartych na kulturze oraz zaangażowania społeczeństwa w życie publiczne poprzez edukację kulturalną oraz:

- Inicjowanie projektów upowszechniających, promujących kulturę i sztukę,

- Digitalizacje na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i naturalnego

- Wspieranie procesu edukacji młodzieży poprzez nowoczesne technologie

- Wspieranie w dostępie do kultury osób niepełnosprawnych

Aktualności

znajdziesz tu nasze dotychczasowe projekty